Privacy en cookies

Het vertrouwen dat u in ons stelt, vinden we belangrijk. Daarom zien we het beschermen van uw privacy als onze prioriteit. Hieronder kan u een overzicht vinden van de gegevens die we verzamelen indien u gebruik maakt van onze site, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we er gebruik van maken om uw gebruikservaring te verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Basisschool-Domino-Genenbos.be. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en/of bronnen. Indien u gebruik maakt van deze site wil dit zeggen dat u ons privacybeleid accepteert.

Basisschool-Domino-Genenbos.be heeft respect voor de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft als vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken

Gebruik van onze diensten

Bij het aanmelden voor één van onze diensten wordt u gevraagd naar persoonlijke gegevens. We gebruiken deze gegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren. Deze gegevens wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of die van een derde partij. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken.

Communicatie

Wanneer u met ons communiceert en in de vorm van e-mail of andere berichten is het mogelijk dat deze berichten opgeslagen worden. Indien relavant voor een welbepaalde situatie is het mogelijk dat wij u naar uw persoonlijke gegevens vragen. Dit stelt ons in staat uw vragen te kunnen beantwoorden of aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Deze gegevens zullen niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Om onze diensten te kunnen afstemmen verzamelen we gegevens die ons een beter inzicht geven. Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden. Deze laten toe om te kunnen analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt, kan worden overgebracht naar de beveiligde server van Basisschool Domino Genenbos of die van een derde partij. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, voor het opstellen van rapportering omtrent website-activiteit en om andere diensten te kunnen aanbieden gerelateerd aan website-activiteit en internetgebruik.

Doel

Tenzij vooraf door u goedgekeurd zal de informatie die we verzameld hebben niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan diegenen beschreven in dit privacybeleid.

Derden

Uw informatie wordt geenzins gedeeld met derden. In enkele gevallen kan het mogelijk zijn dat de informatie intern gedeeld wordt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wijzigingen

Dit privacybeleid is bedoeld voor het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. We raden u daarom aan om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Inzage in persoonsgegevens

Alle bezoekers hebben de mogelijkheid tot inzage, wijziging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons verstrekt is.

Uitschrijven uit onze nieuwsbrief

Aan de onderzijde van iedere nieuwsbrief zal u de mogelijkheid vinden om uw gegevens aan te passen of om u uit te schrijven van de nieuwsbrief.

Uitschrijven communicatie

Indien u uw gegevens wil aanpassen of u wil u uit onze bestanden laten halen, kan u contact met ons opnemen. U kan hiervoor onderstaande contactgegevens gebruiken.

Uitschakelen van cookies

Standaard zijn de meeste browsers ingesteld om cookies te aanvaarden. Het is mogelijk om uw browser opnieuw in te stellen zodat alle cookies geweigerd worden of om een notificatie te ontvangen wanneer er een cookie verzonden wordt. Mogelijk zullen sommige functies en diensten op onze en/of andere sites niet naar behoren werken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Rechten

U heeft steeds het recht op inzage, aanpassen en/of verwijderen van uw persoonsgegevens in onze database.

Feedback en vragen

Regelmatig controleren we of we aan ons privacybeleid voldoen. Mocht u vragen hebben over dit beleid, dan kunt u contact met ons opnemen:

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !

Inschrijven

Wanneer inschrijven?


Welk zijn de instapdata ?


Er zijn zeven instapdata voor peuters van 2,5 jaar:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie,
  • de herfstvakantie,
  • de kerstvakantie,
  • de krokusvakantie,
  • de paasvakantie.

Bijkomend is er ook een instapmoment op 1 februari en de eerste dag na Onze-Lieve-Heer Hemelvaart.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven ?


Inschrijven Inschrijven kan het hele schooljaar tijdens de schooluren. Liefst na een telefonische afspraak met de directie (011/42.48.80) of via het contactformulier:

Contactformulier inschrijvingen (directeur)

We vragen je om de identiteitskaart van je kind mee te brengen bij inschrijving.
We voorzien voor de inschrijving een uurtje. Graag willen we jullie rondleiden en is er plaats voor jullie vragen.

Bij de inschrijving worden een aantal documenten ingevuld en ondertekend door de ouders, waaronder ook een goedkeuring van het schoolreglement. Dit reglement vind je terug op deze website.
Je kind wordt na inschrijving opgenomen in het stamboekregister van de school.
Er dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Het schoolbestuur kan een leerling ook doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8). Het schoolbestuur beslist tot weigering na overleg met de ouders en met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat de school begeleidt. Meer info zie schoolreglement.

Hoeveel kost de school ?


Een inschrijving in het basisonderwijs is gratis.
Als school vragen we enkel om de jaarlijkse maximumfactuur te betalen. Voor een kleuter is dit momenteel 45 euro, voor een kind uit het lager 85 euro. Voor de aanschaf van het turn-T-shirt van het lager vragen we een bedrag van 8,50 euro.
De materialen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen zijn eveneens gratis.
Volgende materialen worden (na overleg met de schoolraad) wel door de ouders aangekocht: kaftpapier, huiswerkmap, kleurpotloodjes, stiften en schaar.
De maximumfactuur voor de extra-muros (435 euro) wordt gebruikt voor de tweejaarlijkse sneeuwklassen in het vijfde en zesde leerjaar.
Heeft u het financieel moeilijk en kunt u de maximumfactuur niet betalen, neem dan contact op met de directrice, Carine Goossens.

Meer informatie over de maximumfactuur

Uitschrijven


Indien u in de loop van het schooljaar uw kind wil inschrijven in een andere school neemt u best vooraf contact op met de directie.
Elke schoolverandering moet door de directie van de nieuwe school schriftelijk worden meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. Deze mededeling gebeurt per aangetekend schrijven of door afgifte van de mededeling tegen ontvangstbewijs. De inschrijving op de nieuwe school is rechtsgeldig vanaf de eerste schooldag na ontvangst van de mededeling op de oorspronkelijke school.
Het dossier van het kind gaat naar het CLB waar de nieuwe school mee samenwerkt.

Kalender

29 Mrt 2020
Familiedag met ontbijt en wandelzoektocht
02 Apr 2020
Openklasavond nieuwe peuters
06 Apr 2020
Paasvakantie
06 Apr 2020
Paasvakantie
06 Apr 2020
Paasvakantie

Lesuren

maandag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:45
dinsdag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:20
woensdag 08:45 - 11:55
donderdag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:20
vrijdag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:20

Adres

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !