Wat doet het oudercomité ?


  • trachten in samenspraak met de leerkrachten een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen voor de opvoeding van de kinderen.
  • de oudervereniging wil immers de schakel vormen tussen ouders, kinderen en leerkrachten, directie.

Werking


  • vergadering met de directeur over de bekommernissen van ouders met betrekking tot hun schoolgaande kinderen. We trachten de ouders ten gepaste tijde over deze besprekingen te informeren. Tevens kunnen eigen vragen en opmerkingen doorgegeven worden aan onze leden.
  • inrichten van activiteiten om, met de opbrengsten de leerlingen op materieel en cultureel vlak verder te helpen, bijvoorbeeld aankoop van speel- en studiemateriaal, financiering van uitstap en dergelijke.
  • inrichten van vormingsavonden voor de ouders aangaande school- en opvoedingsaspecten.

Interesse ?


Wil je lid worden van het oudercomité? Wil je je engageren voor onze school?
Neem contact op met onze voorzitter of spreek een lid aan van het oudercomité.

Kalender

24 Jun 2024
Receptie 6e leerjaar
24 Jun 2024
Receptie derde kleuterklas
25 Jun 2024
Fun @ schulensmeer
28 Jun 2024
Eucharistieviering in de kerk
28 Jun 2024
Zomervakantie

Lesuren

maandag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
dinsdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
woensdag 08:45 - 12:20
donderdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
vrijdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20

Adres

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !