Privacy en cookies

Het vertrouwen dat u in ons stelt, vinden we belangrijk. Daarom zien we het beschermen van uw privacy als onze prioriteit. Hieronder kan u een overzicht vinden van de gegevens die we verzamelen indien u gebruik maakt van onze site, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we er gebruik van maken om uw gebruikservaring te verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Basisschool-Domino-Genenbos.be. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en/of bronnen. Indien u gebruik maakt van deze site wil dit zeggen dat u ons privacybeleid accepteert.

Basisschool-Domino-Genenbos.be heeft respect voor de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft als vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken

Gebruik van onze diensten

Bij het aanmelden voor één van onze diensten wordt u gevraagd naar persoonlijke gegevens. We gebruiken deze gegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren. Deze gegevens wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of die van een derde partij. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken.

Communicatie

Wanneer u met ons communiceert en in de vorm van e-mail of andere berichten is het mogelijk dat deze berichten opgeslagen worden. Indien relavant voor een welbepaalde situatie is het mogelijk dat wij u naar uw persoonlijke gegevens vragen. Dit stelt ons in staat uw vragen te kunnen beantwoorden of aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Deze gegevens zullen niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Om onze diensten te kunnen afstemmen verzamelen we gegevens die ons een beter inzicht geven. Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden. Deze laten toe om te kunnen analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt, kan worden overgebracht naar de beveiligde server van Basisschool Domino Genenbos of die van een derde partij. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, voor het opstellen van rapportering omtrent website-activiteit en om andere diensten te kunnen aanbieden gerelateerd aan website-activiteit en internetgebruik.

Doel

Tenzij vooraf door u goedgekeurd zal de informatie die we verzameld hebben niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan diegenen beschreven in dit privacybeleid.

Derden

Uw informatie wordt geenzins gedeeld met derden. In enkele gevallen kan het mogelijk zijn dat de informatie intern gedeeld wordt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wijzigingen

Dit privacybeleid is bedoeld voor het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. We raden u daarom aan om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Inzage in persoonsgegevens

Alle bezoekers hebben de mogelijkheid tot inzage, wijziging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons verstrekt is.

Uitschrijven uit onze nieuwsbrief

Aan de onderzijde van iedere nieuwsbrief zal u de mogelijkheid vinden om uw gegevens aan te passen of om u uit te schrijven van de nieuwsbrief.

Uitschrijven communicatie

Indien u uw gegevens wil aanpassen of u wil u uit onze bestanden laten halen, kan u contact met ons opnemen. U kan hiervoor onderstaande contactgegevens gebruiken.

Uitschakelen van cookies

Standaard zijn de meeste browsers ingesteld om cookies te aanvaarden. Het is mogelijk om uw browser opnieuw in te stellen zodat alle cookies geweigerd worden of om een notificatie te ontvangen wanneer er een cookie verzonden wordt. Mogelijk zullen sommige functies en diensten op onze en/of andere sites niet naar behoren werken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Rechten

U heeft steeds het recht op inzage, aanpassen en/of verwijderen van uw persoonsgegevens in onze database.

Feedback en vragen

Regelmatig controleren we of we aan ons privacybeleid voldoen. Mocht u vragen hebben over dit beleid, dan kunt u contact met ons opnemen:

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !

Wat is het CLB ?


CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er informatie en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

"Wat" doet het VCLB voor een leerling van het basisonderwijs?


CLB

U kunt met allerlei vragen naar het CLB. Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze op school, lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding...

Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werk je dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een andere, meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.

Hoe kan het CLB helpen?


1. Onderwijsbehoeften centraal

We gaan op zoek naar wat de leerling nodig heeft op vlak van leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren in de klas. In plaats van te focussen op wat misloopt, zoeken we naar wat werkt. We stellen vragen als: Welk soort instructie, opdrachten, materialen, feedback, klasgenoten en ondersteuning van ouders en leerkracht heeft deze leerling nodig? Wanneer lukt het beter? Hoe doe je dat dan?

2. Wisselwerking en afstemming

We gaan na hoe de leerkracht haar gedrag kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Klasobservatie kan daarbij een hulpmiddel zijn. We observeren ook hoe leerlingen in de klas mekaar beïnvloeden.

3. De leerkracht doet ertoe

De leerkracht heeft binnen de school het meest impact op het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren. Deze kracht van de leerkracht benutten we waar mogelijk. Begeleiding en remediëring gebeurt best zoveel mogelijk binnen de klas.
We vragen ook naar de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Wat heeft deze leerkracht nodig om haar aanpak af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling? We zoeken samen naar oplossingen en geven advies.

4. Het positieve benutten

We vragen naar de sterke kanten van de leerling, de ouders, de klas en de leerkracht. We benutten deze positieve aspecten in de aanpak.
We gaan op zoek naar uitzonderingen op het aangemelde probleem. Wanneer lukt het wel/ beter? We analyseren situaties waarin het beter gaat en vinden zo aangrijpingspunten voor het handelen.

5. Samenwerken

We praten mét de leerling, de ouders en de leerkracht en benoemen daarbij ieders rol en sterkte.
We maken samen een plan. Wat kan de leerling, de ouder en de leerkracht doen om het doel te bereiken?

6. Doelgericht

We helpen de leerkracht, de ouder en de leerling om korte, snelle en haalbare doelen te formuleren zodat ze succes ervaren.
We doen zelf enkel verder onderzoek als dat helpt om beter te handelen.

7. Systematisch en transparant

We werken stap voor stap. We leggen uit aan alle betrokkenen welke stappen we zetten en waarom. Bij onderzoeksvragen volgen we de fasen van handelingsgerichte diagnostiek: Intake, strategie, onderzoek, indicering en advies. We doen enkel wat nodig is. Als we voldoende informatie hebben om tot een advies te komen doen we geen verder onderzoek.

Info voor ouders

Het medisch onderzoek (wanneer)


Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je al om een andere reden vaak op controle bij een arts. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden.

Medisch onderzoek

Ook wanneer een leerling het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Er zijn korte en uitgebreide onderzoeken.

In een kort onderzoek gaan de dokter en verpleegkundige na of je...

 • al gezondheidsproblemen hebt gehad. Zo ja, dan willen zij weten dewelke en hoe dat dan liep;
 • algemeen gezond bent en gezond leeft;
 • lengte en gewicht goed zijn voor jouw leeftijd;
 • tanden goed zijn (behalve in de 1e kleuterklas en het 3e leerjaar);
 • al ingeënt bent en waarvoor;
 • ogen in orde zijn;
 • als je 6 of 7 jaar bent je kleuren goed kan zien.

In een uitgebreid onderzoek komt daar nog bij of je...

 • genoeg beweegt;
 • een goede houding hebt;
 • goed praat;
 • goed hoort;
 • geslachtsorganen normaal groeien.

Naargelang je leeftijd gaat de dokter ook na of je puberteitskenmerken normaal zijn.
Uiteraard kan je zelf ook vragen stellen aan de arts!

Inentingen (welke)


Als je op medisch onderzoek gaat bij het CLB dan kijkt de dokter na welke inentingen je al gehad hebt en welke je nog kan krijgen. Daarbij volgt het CLB het vaccinatieschema van de Vlaamse Overheid. Die inentingen biedt het CLB gratis aan. Het CLB heeft wel toestemming nodig om de inentingen te mogen geven. "Bekwame leerlingen" mogen die toestemming zelf geven, anders geven de ouders toestemming. Wie dat wil kan ook naar de huisarts om de inentingen te krijgen.

Wat is een vaccinatie?

Een vaccin lijkt op de ziekte waartegen het beschermt, maar is niet hetzelfde. Het lijkt er goed genoeg op zodat je lichaam de ziekte kan leren kennen, zonder dat je er ziek van wordt. Je lichaam krijgt op die manier de kans om zich voor te bereiden om tegen de ziekte zelf te reageren. Een vaccin zorgt er dus voor dat je lichaam snel en sterk reageert als je met de ziekte in aanraking komt. De ziekte krijgt daardoor geen kans en je blijft gezond.

Wanneer krijg je welke inentingen bij het CLB?

Inentingen

In het buitengewoon onderwijs krijg je de inentingen op leeftijd in plaats van in een bepaald jaar.
Je krijgt de inentingen enkel na toestemming. Soms krijg je een inenting tijdens een medisch onderzoek. Maar het kan evengoed zijn dat je buiten de medische onderzoeken een inenting krijgt. Dat hangt er van af hoe het CLB en de school afspreken.

Wat als je een vaccinatie gemist hebt?

Je kan bij het CLB op een later moment terecht om de inenting alsnog te krijgen. Neem daarvoor contact op met jouw CLB. Let op! Dit geldt niet voor het vaccin tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.

Wanneer kan je bij VCLB terecht ?


 • Maandag: 8.30u – 12.30u, 17.00u – 19.00u (sluiting tussen 12.30u – 17.00u)
 • Dinsdag: 8.30u – 12.30u, 13.00u – 17.00u
 • Woensdag: 8.30u – 12.30u, 13.00u – 16.00u
 • Donderdag: 8.30u – 12.30u, 13.00u – 17.00u
 • Vrijdag:, 8.30u – 12.30u, 13.00u – 16.00u

Wanneer is het VCLB gesloten ?


Het centrum is gesloten van 25/12/2018 t.e.m. 01/01/2019 en van 15/07/2019 t.e.m. 15/08/2019, op zaterdagen en zondagen en op de wettelijke en decretale feestdagen.

Vrij CLB Limburg is ook gesloten op:

 • 02/11/2018
 • 24/12/2018
 • 02/01/2019
 • Tijdens de paasvakantie: van woensdag 10/04/2019 t.e.m. woensdag 17/04/2019
 • 31/05/2019
 • 12/07/2019

Contactgegevens


VCLB West-Limburg
 Zoutbrugstraat 5
     3540 Herk-de-Stad
  013/39.05.00
 

Kalender

29 Mrt 2020
Familiedag met ontbijt en wandelzoektocht
02 Apr 2020
Openklasavond nieuwe peuters
06 Apr 2020
Paasvakantie
06 Apr 2020
Paasvakantie
06 Apr 2020
Paasvakantie

Lesuren

maandag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:45
dinsdag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:20
woensdag 08:45 - 11:55
donderdag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:20
vrijdag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:20

Adres

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !